Horario Escolar


PRIMERO (1°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1MatemáticasDibujo Art.InformáticaInglésDanza
7:50 a 8:40 a.m.2ArtesInglesInformáticaSocialesNaturales
8:40 a 9:30 a.m.3ArtesInglésMatemáticasSocialesNaturales
9:30 a 10:05 a.m.RECREO
10:05 a 10:55 a.m.4InglésCastellanoMatemáticasNaturalesMatemáticas
10:55 a 11:45 a.m.5InglésCastellanoEd. FísicaNaturalesMatemáticas
11:45 a 12:30 p.m.6SocialesReligiónEd. FísicaCastellanoCastellano
12:30 a 1:15 p.m.7SocialesReligiónCátedraCastellanoCastellano

SEGUNDO (2º)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1Ed. FísicaDanzaInglésNaturalesDibujo Art.
7:50 a 8:40 a.m.2Ed. FísicaSocialesArtes Plást.NaturalesCastellano
8:40 a 9:30 a.m.3MatemáticasSocialesArtes Plást.MatemáticasCastellano
9:30 a 10:05 a.m.RECREO
10:05 a 10:55 a.m.4MatemáticasInformáticaReligiónCastellanoMatemáticas
10:55 a 11:45 a.m.5CátedraInformáticaReligiónCastellanoMatemáticas
11:45 a 12:30 p.m.6InglésCastellanoNaturalesSocialesInglés
12:30 a 1:15 p.m.7InglésCastellanoNaturalesSocialesInglés

TERCERO (3°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1Dibujo Art.CátedraQuímicaMatemáticasCastellano
7:50 a 8:40 a.m.2InformáticaSocialesReligiónMatemáticasCastellano
8:40 a 9:30 a.m.3InformáticaSocialesReligiónCastellanoInglés
9:30 a 10:05 a.m.RECREO
10:05 a 10:55 a.m.4CastellanoArtes Plást.InglésCastellanoInglés
10:55 a 11:45 a.m.5CastellanoArtes Plást.InglésNaturalesEd. Física
11:45 a 12:30 p.m.6MatemáticasNaturalesSocialesNaturalesInglés
12:30 a 1:15 p.m.7MatemáticasNaturalesSocialesEd. FísicaMatemáticas

CUARTO (4°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1GeometríaInformáticaCátedraNaturalesQuímica
7:50 a 8:40 a.m.2SocialesEd. FísicaMatemáticasNaturalesInglés
8:40 a 9:30 a.m.3SocialesEd. FísicaMatemáticasEstadísticaDibujo Art.
9:30 a 10:05 a.m.RECREO
10:05 a 10:55 a.m.4NaturalesSocialesArtes Plást.InglésMatemáticas
10:55 a 11:45 a.m.5NaturalesSocialesArtes Plást.InglésMatemáticas
11:45 a 12:30 p.m.6CastellanoInglésCastellanoCastellanoReligión
12:30 a 1:15 p.m.7CastellanoInglésCastellanoCastellanoReligión

QUINTO (5°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1InformáticaQuímicaCastellanoCátedraGeometría
7:50 a 8:40 a.m.2InglésArtes Plást.CastellanoInglésReligión
8:40 a 9:30 a.m.3InglésArtes Plást.Ed. FísicaInglésReligión
9:30 a 10:05 a.m.RECREO
10:05 a 10:55 a.m.4Dibujo Art.MatemáticasEd. FísicaMatemáticasSociales
10:55 a 11:45 a.m.5EstadísticaMatemáticasNaturalesMatemáticasSociales
11:45 a 12:30 p.m.6NaturalesCastellanoNaturalesSocialesCastellano
12:30 a 1:15 p.m.7NaturalesCastellanoInglésSocialesCastellano

SEXTO (6°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1InglésCastellanoEstadísticaCastellanoInglés
7:50 a 8:40 a.m.2CastellanoQuímicaInglésCastellanoSociales
8:40 a 9:30 a.m.3MatemáticasQuímicaInglésCátedraSocailes
9:30 a 10:20 a.m.4MatemáticasInglésCastellanoReligiónDibujo Tec.
10:20 a 11:10 a.m.RECREO
11:10 a 12:00 P.m.5Ed. FísicaInglésCastellanoContabilidadDibujo Tec.
12:00 a 12:50 P.m.6Ed. FísicaInformáticaGeometríaContabilidadEmprendimiento
12:50 a 1:40 p.m.7SocialesInformáticaGeometríaMatemáticasNaturales
1:40 a 2:30 p.m.8NaturalesMatemáticasSocialesNaturalesNaturales

SÉPTIMO (7°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1NaturalesCastellanoSocialesReligiónGeometría
7:50 a 8:40 a.m.2NaturalesCastellanoInglésCátedraGeometría
8:40 a 9:30 a.m.3InglésEstadísticaMatemáticasCastellanoCastellano
9:30 a 10:20 a.m.4SocialesInglésMatemáticasCastellanoInglés
10:20 a 11:10 a.m.RECREO
11:10 a 12:00 P.m.5ContabilidadEmprendimientoCastellanoMatemáticasQuímica
12:00 a 12:50 P.m.6ContabilidadSocialesDibujo Téc.MatemáticasQuímica
12:50 a 1:40 p.m.7InformáticaSocialesDibujo Téc.InglésEd. Física
1:40 a 2:30 p.m.8InformáticaNaturalesNaturalesInglésEd. Física

OCTAVO (8°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1NaturalesContabilidadEd. FísicaMatemáticasSociales
7:50 a 8:40 a.m.2InglésContabilidadEd. FísicaMatemáticasInglés
8:40 a 9:30 a.m.3CastellanoNaturalesCastellanoInglésNaturales
9:30 a 10:20 a.m.4CastellanoCátedraSocialesInglésNaturales
10:20 a 11:10 a.m.RECREO
11:10 a 12:00 P.m.5InformáticaInglésSocialesCastellanoMatemáticas
12:00 a 12:50 P.m.6InformáticaEmprendimientoInglésCastellanoCastellano
12:50 a 1:40 p.m.7EstadísticaReligiónGeometríaQuímicaDibujo Téc.
1:40 a 2:30 p.m.8SocialesMatemáticasGeometríaQuímicaDibujo Téc.

NOVENO (9°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1CastellanoInglésNaturalesCastellanoEd. Física
7:50 a 8:40 a.m.2CastellanoEstadísticaNaturalesCastellanoEd. Física
8:40 a 9:30 a.m.3MatemáticasContabilidadSocialesNaturalesInglés
9:30 a 10:20 a.m.4InglésContabilidadInglésNaturalesMatemáticas
10:20 a 11:10 a.m.RECREO
11:10 a 12:00 P.m.5InglésQuímicaGeometríaCátedraEmprendimiento
12:00 a 12:50 P.m.6SocialesFísicaGeometríaInglésSociales
12:50 a 1:40 p.m.7Dibujo Téc.FísicaCastellanoMatemáticasSociales
1:40 a 2:30 p.m.8Dibujo Téc.InformáticaReligiónMatemáticasCastellano

DÉCIMO (10°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1MatemáticasEd. FísicaFilosofíaProfundCátedra
7:50 a 8:40 a.m.2FísicaInformáticaFilosofíaProfundFísica
8:40 a 9:30 a.m.3QuímicaInformáticaInglésEstadísticaMatemáticas
9:30 a 10:20 a.m.4QuímicaCastellanoFísicaEstadísticaCastellano
10:20 a 11:10 a.m.RECREO
11:10 a 12:00 P.m.5Dibujo Téc.FilosofíaFísicaInglésCastellano
12:00 a 12:50 P.m.6Dibujo Téc.MatemáticasCastellanoFísicaNaturales
12:50 a 1:40 p.m.7InglésMatemáticasQuímicaReligiónInglés
1:40 a 2:30 p.m.8InglésQuímicaQuímicaCastellanoCiencias Pol.

ONCE (11°)

HORANº CLASELUNESMARTESMIÉRCOLESJUEVESVIERNES
6:45 a 7:00 a.m.DGToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de ContactoToma de Contacto
7:00 a 7:50 a.m.1FilosofíaCiencias Pol.CastellanoInglésCastellano
7:50 a 8:40 a.m.2FilosofíaFísicaMatemáticasInglésQuímica
8:40 a 9:30 a.m.3Ed. FísicaFísicaInformáticaProfundFísica
9:30 a 10:20 a.m.4MatemáticasMatemáticasInformáticaProfundCátedra
10:20 a 11:10 a.m.RECREO
11:10 a 12:00 P.m.5MatemáticasCastellanoNaturalesQuímicaInglés
12:00 a 12:50 P.m.6InglésCastellanoFilosofíaQuímicaEstadística
12:50 a 1:40 p.m.7QuímicaDibujo Téc.InglésCastellanoEstadística
1:40 a 2:30 p.m.8QuímicaDibujo Téc.FísicaFísicaReligión